Harstad kommune gjør et omfattende arbeid for å bytte ut gamle vann- og avløpsrør i kommunen. For tiden pågår det er slikt prosjekt i gatene Hålogalands gate (25 – 35), Parkgata (6), Bjarne Erlingsøns gate (24 – 31), General Fleischers gate (2 - 6A), Åsveien (23 – 33) og Jonas Lies gate (1 – 8). 

Stengt ut januar

I forbindelse med dette prosjektet, må nødvendigvis noen gater stenges i perioder. For tiden er deler av Jonas Lies gate stengt. I neste uke stenges Åsveien for inn- og utkjøring mot Samakrysset. Denne vil være stengt fra og med ettermiddagen mandag 26. november og ut hele januar. Dermed må bilister som vanligvis bruker Åsveien mot Sama eller motsatt, bruke andre veier.

Harstadhallen

Vi vil sørge for at det blir mulig å komme til og fra parkeringsplassen ved Harstadhallen gjennom hele perioden, enten via Jonas Lies gate eller via Åsveien.

Ta hensyn

Vi beklager ulempen dette medfører, og ber alle vise hensyn både til gående, andre bilister og arbeiderne, som jobber så raskt de kan for å gi innbyggerne så godt vann- og avløpssystem som mulig.

Her kan du se hvilke graverarbeider som foregår i Harstad