Manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter skjæringsdato 1. juli. Kunngjøringer om hvor de legges kommer her på kommunens hjemmeside og i aviser.

Foreløpig manntall viser følgende fordeling på de ulike stemmekretsene:

Kretsvis oversikt
  Stemmeberettigede
Krets Menn Kvinner Totalt
0000 Uoppgitt 87 52 139
0001 Harstad sentrum 1 519 1 579 3 098
0005 Gausvik 147 146 293
0011 Sørvik 385 376 761
0013 Kila 877 839 1 716
0014 Medkila 971 961 1 932
0015 Kanebogen 1 532 1 694 3 226
0017 Seljestad 1 265 1 333 2 598
0019 Hagebyen 664 689 1 353
0021 Bergseng 775 826 1 601
0027 Nordbygda 441 423 864
0040 Grytøy 183 171 354
0043 Sandsøy 43 39 82
0044 Bjarkøy 117 116 233
Totalt 9 006 9 244 18 250

Krets 0000 Uoppgitt er personer med hemmelig adresse, eller personer som har flyttet ut av Norge men fremdeles har stemmerett i Harstad kommune.