Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)

Vi har fortsatt seks bekreftet smittede i Harstad i dette utbruddet. Disse er i isolasjon hjemme. Ingen er på sykehus. Til sammen er det nå 85 nærkontakter til de seks smittede. Noen av nærkontaktene er ute av karantene og vi har nå 68 nærkontakter i karantene. 77 prøvesvar fra nærkontaktene er negative.

Til sammen ble 81 personer testet på Luftveisklinikken torsdag 20. august (ordinære tester og nærkontakter). Til sammen er 2132 testet i Harstad. 

Vi forventer å ha oversikt over smitteutbruddets størrelse og omfang i starten av neste uke. Alle nærkontakter er - eller har vært - i karantene, men ikke alle testes umiddelbart når de går i karantene. Testtidspunkt må avgjøres basert på når nærkontakten sist var eksponert for smitte, og om de utvikler symptomer i karantenetiden.

Tiltak

Det er ingen nye tiltak. Vi har denne uka økt kapasiteten på pandemitelefonen og luftveisklinikken. Vi har innført tilbakering-funksjon slik at innringere kan legge på etter fem minutter og blir oppringt når det er deres tur i køen. 

Fortsatt gult nivå

Etter møte med FHIs utbruddsgruppe i starten av uka og etter vurderinger i kriseledelsen, er Harstad kommune fortsatt i gul tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette betyr at skoler og barnehager og andre tjenester følger gult nivå, som i dag. Som vi meldte i går, er besøksreglene for helseinstitusjonene oppdatert og noe innskjerpet.

Når man skal vurdere om en by eller region i Norge er gul eller rød, så bruker man (per i dag) følgende definisjoner:

  1. "Økende antall sporadiske tilfeller eller klynge".
    Dette er gult nivå. Det er det vi nå i Harstad med et lokalt smitteutbrudd hvor alle de smittede har en relasjon til hverandre.
  2. "Økende klynger av tilfeller eller mange tilfeller med ukjent eksponering".
    Dette vil være grunnlaget for å kunne definere seg på rødt tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette er ikke situasjonen i Harstad nå.