Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)

Vi har fortsatt seks bekreftet smittede i Harstad i dette utbruddet. Disse er i isolasjon hjemme. Ingen er på sykehus. En nærkontakt er kommet til. Til sammen er det nå 84 nærkontakter til de seks smittede. Noen av nærkontaktene er ute av karantene og vi har nå 66 nærkontakter i karantene. 77 prøvesvar fra nærkontaktene er negative.

Til sammen ble 94 personer testet på Luftveisklinikken onsdag 19. august (ordinære tester og nærkontakter). 

Vi forventer å ha oversikt over smitteutbruddets størrelse og omfang i starten av neste uke. Alle nærkontakter er - eller har vært - i karantene, men ikke alle testes umiddelbart når de går i karantene. Testtidspunkt må avgjøres basert på når nærkontakten sist var eksponert for smitte, og om de utvikler symptomer i karantenetiden.

Tiltak

Det er ingen nye tiltak. Vi har denne uka økt kapasiteten på pandemitelefonen og luftveisklinikken. Dessverre har vi fortsatt noe ventetid på pandemitelefonen.

Fortsatt gult nivå

Etter møte med FHIs utbruddsgruppe i starten av uka og etter vurderinger i kriseledelsen, er Harstad kommune fortsatt i gul tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette betyr at skoler og barnehager og andre tjenester følger gult nivå, som i dag. Som vi meldte i går, er besøksreglene for helseinstitusjonene oppdatert og noe innskjerpet.

Når man skal vurdere om en by eller region i Norge er gul eller rød, så bruker man (per i dag) følgende definisjoner:

  1. "Økende antall sporadiske tilfeller eller klynge".
    Dette er gult nivå. Det er det vi nå i Harstad med et lokalt smitteutbrudd hvor alle de smittede har en relasjon til hverandre.
  2. "Økende klynger av tilfeller eller mange tilfeller med ukjent eksponering".
    Dette vil være grunnlaget for å kunne definere seg på rødt tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette er ikke situasjonen i Harstad nå.

Oppdatert

Oppdatert onsdag ettermiddag: Det kommet til en ny nærkontakt siden i formiddag, slik at det nå er 85 nærkontakter som er eller har vært i karantene. Ellers er det ingen nye positive tester.