Testede, isolerte, smittesporing og karantene (TISK)

Vi har fortsatt seks bekreftet smittede i Harstad. Disse er i isolasjon hjemme. Ingen er på sykehus. 83 personer er definert som nærkontakter og er i karantene. Dette er ingen endring fra dagen før, men vi forventer flere prøvesvar i løpet av dagen.

Tirsdag 18. august testet vi 115 personer på Luftveisklinikken. Til sammen er 1983 personer bosatt i Harstad testet.

Fortsatt gult nivå

Etter møte med FHIs utbruddsgruppe og etter vurdering i kriseledelsen, er det besluttet at Harstad kommune fortsatt er i gul tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette betyr at skoler og barnehager følger gult nivå, som i dag. Besøksreglene for helseinstitusjonene er oppdatert og noe innskjerpet.

Når man skal vurdere om en by eller region i Norge er gul eller rød, så bruker man (per i dag) følgende definisjoner:

  1. "Økende antall sporadiske tilfeller eller klynge".
    Dette er gult nivå. Det er det vi nå i Harstad med et lokalt smitteutbrudd hvor alle de smittede har en relasjon til hverandre.
  2. "Økende klynger av tilfeller eller mange tilfeller med ukjent eksponering".
    Dette vil være grunnlaget for å kunne definere seg på rødt tiltakskategori etter trafikklysmodellen. Dette er ikke situasjonen i Harstad nå.

Tiltak

Vi har økt kapasiteten på pandemitelefonen og luftveisklinikken. Dessverre har vi fortsatt noe ventetid.

Vi forventer å ha oversikt over smitteutbruddets størrelse og omfang i starten av neste uke. Alle nærkontakter er i karantene, men ikke alle testes umiddelbart. Testtidspunkt må avgjøres basert på når nærkontakten sist var eksponert for smitte, og om de utvikler symptomer i karantenetiden.

Oppdatert kl 1530

Vi har fått svar på 34 tester i løpet av dagen. Alle disse er negative.