Vår nye kommunalsjef skal lede våre helse- og omsorgstjenester. Det innebærer et stort ansvar. Samlede brutto utgifter per år er 785 millioner kroner, og det er mer enn 1000 ansatte som utfører 770 årsverk.

Etter søknadsfristens utløp fikk vi inn en ny søker. Dette var en søker som hadde søkt stillingen opprinnelig, men som trakk søknaden like etter den første søknadsfristen.

Tilsettingsutvalget har enstemmig besluttet å ta søknaden opp til behandling. Denne søkeren blir etter dette vurdert på samme grunnlag som øvrige søkere.

Her er søkerlista:
Andresen Renate, 32 Kvinne 9440 Evenskjer Vernepleier
Arntzen Øyvind, 36 Mann 9409 Harstad Avd.leder
Fredheim-Kildal Hege Signete, 50 Kvinne 9406 Harstad Rådgiver
Haugen Baard Brekke, 60 Mann 9475 Borkenes Sjef heldøgns omsorg
Horn Per, 46 Mann 9440 Evenskjer Driftsleder
Myseth Nilsen Ann-Kathrin, 47 Kvinne 2052 Jessheim Avdelingsleder
Ramsøy Iren, 52 Kvinne 2670 Otta strategisk ledelse
Øij ord Pernille, 49 Kvinne 8770 Træna Sektorleder for helse- og omsorgstjenesten
Unntatt offentlighet, 44 Kvinne
Unntatt offentlighet, 59 Kvinne


Antall søkere 10 Antall menn 3
Antall unntatt offentlighet 2 Antall kvinner 7