Mottatte stemmer pr dag i uke 35:

Uke35.gif

Uke 35
Dag Dato Antall stemmegivninger
Mandag 26.08.2013 127
Tirsdag 27.08.2013 167
Onsdag 28.08.2013 189
Torsdag 29.08.2013 129
Fredag 30.08.2013 214
Lørdag 31.08.2013 18

Mottatte stemmer pr uke t.o.m. uke 35:

UkeTil35.gif

Uke Antall
27 3
28 8
29 8
30 11
31 87
32 139
33 368
34 475
35 844