Graf over mottatte forhåndsstemmer pr dag i uke 34:

34.gif

 

Graf over mottatte forhåndsstemmer totalt pr uke til og med uke 34:

uke34.gif