Vi får i kommende uke flere vaksinedoser enn først antatt. Vi skal i løpet av uka vaksinere ferdig alle beboerne på sykehjemmene med andre dose, og bruke resterende doser på et utvalg av innbyggere over 85 år som er registrert i helseboka via kommunens hjemmeside.Rundt 150 personer vil få tilbud om vaksine denne uken. 

Vaksineringen vil skje i Seljestadhallen på torsdag og fredag. De som nå får tilbud om vaksine, mottar en SMS om oppmøtetidspunkt.  

I SMS-en de mottar, er det en lenke som mottakeren må klikke på, slik at man selv kan bestille klokkeslett for time. Det vil også være noen oppfølgingsspørsmål i forbindelse med egen helse som de må svare på.

  • Vi ønsker at de møter så tett inntil timen som mulig for å ikke få opphopning av folk.
  • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
  • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
  • De som får time som har pårørende, bes- hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

Til sammen er det i januar satt 526 vaksinedoser i regi av Harstad kommune, hvorav 107 er dose to.