Harstad Hamn - Panorama perspektiv_ny (Stor).jpgIllustrasjon: Asplan Viak  

Dette er det sjette torg/parkprosjektet i sentrum på kort tid. Det startet med opprustingen av lekeparken ved Generalhagen og fortsatte med tidenes oppgradering av torget. Deretter fikk Havnepromenaden en ny og estetisk utforming. Ottar Håløygs plass er blitt en lun liten møteplass for gamle og unge – og arbeidene i Generalhagen har så vidt startet. Nå skal det gjøres et forarbeid i Harstadhamn før arbeidene virkelig starter senere i år.  

Når alt av arbeid er ferdig, vil området fremstå med en ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Det skal settes opp benker, grill og kunstverk som fungerer som funksjonelle stoppesteder i byrommet.  

Småbåthavna beholdes og den gamle krana bevares som et historisk element ved sjøen. Den eksisterende kaia skal rives og erstattes med ny fylling i sjøen.  Prosjektet vil også utformes med et formspråk som forankres i identiteten til området. 

  Prosjektet er også en del av Kunststien, og ligger langs trase for «Stien langs sjøen». I parken vil det etableres et kunstprosjekt «Atlantis» bestående av helhetlig integrerte kunstinstallasjoner i parken som vil ha elementer av lek, og er utformet med historien som bakteppe.   

Parken ble vedtatt som en del av sentrumsplanen, og det er laget reguleringsplan for området. Harstad kommune har inngått utbyggingsavtaler med Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom om fordeling av kostnadene. 

  Prosjektfakta: 

  • Byggherre: Harstad kommune
  • Kunstprosjektet: Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm 
  • Kostnad: 16.5 millioner kroner  
  • Fremdrift: Byggestart 2021. Vil bli annonsert.