I løpet av høsten og vinteren vil det foregå en omfattende fornying og oppgradering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i og rundt Harstadgårdsbakken.

Arbeidene starter tirsdag med fresing av asfalt i hele området det skal arbeides i. Det vil bli tatt gate for gate, og disse åpnes igjen fortløpende så snart som mulig. 

Asfaltfres.jpg
De blå linjene viser hvilke deler som skal freses i løpet av tirsdag 14. september. Det åpnes opp så snart man er ferdig med å frese. 

Stengt i to måneder

Arbeidene skjer i etapper, og i første omgang vil et område i Harstadgårdsbakken - fra Eriks gate til Hålogalands gate - være stengt for gjennomgangstrafikk til 8. november. 

stengt 4sept til 7 nov.jpg
Dette området vil være stengt i nesten to måneder på grunn av arbeidene.

Utfordringer

Vi har vært åpen på at arbeidet som skal foregå i trange bygater vil skape utfordringer for beboerne i området. Dette gjelder både trafikkavvikling, parkering og adkomst til eiendommene.Vi håper på forståelse for at arbeidet må utføres, og vi ønsker en god og tett dialog med de som blir berørt. Entreprenøren, som er Br Killi, vil legge til rette så godt det lar seg gjøre for adkomst til eiendommer og for avvikling av renovasjonsordningen.

Parkering

Når det gjelder parkering i gaten under anleggsarbeidet, vil hensynet til helse, miljø og sikkerhet for myke trafikanter og arbeiderne gå foran beboeres parkeringsbehov i de periodene hvor anleggsarbeidet pågår, i gater der dette er aktuelt. Vi håper også for forståelse for dette. 

Her kan du se videre tidsplan for arbeidene som skal foregå.