I månedsskiftet august/september vil man kunne se de første tegnene på den store oppgraderingen av Generalhagen vi står foran. Da starter Harstadbygg Entreprenør med arbeidene som vil innbefatte bygging av utendørs scenebygg med teknisk rom og offentlig toalett, ombygging av selve parken med nytt fast dekke som inneholder fonteneanlegg/vannspeil; det blir nytt amfi, belysning, høyttalere og beplantning.

Synlig prosjekt

- Dette er et svært synlig prosjekt i bybildet, og vi ser frem til å starte arbeidene, sier prosjektsjef Christian Mæhre og daglig leder Martin Mathisen i Harstadbygg Entreprenør.

Selskapet vant anbudet som var lyst ut i vår, og fredag ble kontrakten underskrevet.

Prosjektet med å oppgradere Generalhagen startet i 2019. Ønsket var å lage en helhetlig plan som omfattet lekeplassen, et skøyteanlegg samt scene og parkbearbeiding. Lekeplassen ble dermed oppgradert i 2019, skøytebanen ble satt i drift høsten 2021, og resten av parken skal stå ferdig sommeren 2023.

Høye krav

- Det er omfattende arbeider som skal gjøres, med høye krav til utforming og kvalitet, sier prosjektsjef Christian Mæhre.

Fungerende enhetsleder for drift og utbygging, Elin Nikolaisen og fagkoordinator for park og idrett, Eli-Jeanette Olsen, i Harstad kommune er fornøyd med endelig å komme i gang med oppgraderingen.

Helhetlig

- Parken har noen synlige sår etter arbeidene med vann og avløp i fjor, og det blir fint å få en park som byen kan være stolte av igjen, sier Nikolaisen.

- Ved utforming av parken er det lagt vekt på en helhetlig utforming og at den retter seg mot sentrum med omliggende bebyggelse. Parken skal bli et enda mer framtredende element i sentrum av Harstad, og scenen skal bli et anlegg som skal kunne brukes til både mindre, men også større arrangement, sier Eli-Jeanette Olsen. 

Se mer om prosjektet her