Stangnes Ungdomsskole er en kommunal ungdomsskole i Harstad som følger opplæringsloven og gjeldende forskrifter. 

Stangnes Ungdomsskole er en skole med en klasse på hvert trinn. Vi har kapasitet på 60 elever.

Vår særegenhet er at vi legger vekt på praktisk tilnærming til kunnskap i samarbeid med videregående skole og lokalt næringsliv.

Vår målgruppe er elever som har en større interesse for og vil ha et større faglig utytte av praktisk læring.

Stangnes Ungdomsskole bruker blant annet entreprenørskap som metode for å gi en praktisk tilnærming til læring i fagene. Dette gjenspeiler seg i noen større praktiske, tverrfaglige prosjekter, som for eksempel: Ny giv,  kysten og gården, Film og foto, bygg og mekk, uteskole, 

Entreprenørskap og elevbedrift. Vi bruker også uteområdet aktivt gjennom alle årstidene. Stangnes ungdomsskole er for de som ønsker en ny giv for å bli godt rustet til å gjennomføre videregående skole.