Beskrivelse av enheten

Målet med Stangnes skole er å etablere et undervisningstilbud til elever i ungdomsskole og videregående skole slik at man reduserer frafall av elever i skolen, gjør ungdomsskolen mer praktisk og utnytter utstyr og kompetanse på tvers av skoleslagene.

Stangnes skole er for alle elever, også for de faglig sterke elevene som ønsker flere utfordringer.

Stangnes skole vil arbeide for praktisk tilnærming til kunnskap, grunnleggende ferdigheter, godt læringsmiljø, sosial kompetanse, vurdering for læring og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Mer informasjon på skolens egne nettsider.