Det er en økning på en innbygger. Det ble født 59 barn i første kvartal, mot 61 barn i første kvartal i 2021.

Nasjonale tall viser at fødselstallene så langt i år er merkbart lavere enn i 2021, og også lavere enn i årene før 2021. En annen trend er at innvandringen er høyere enn utvandringen.

Fødselsoverskudd

Tallene for Harstad viser et fødselsoverskudd på 6 personer, netto innvandring på 16 personer og netto innenlands flytting på -21 personer.

Folketallet og folketallsutviklingen i de seks største kommunene var som følger:
Harstad 24.805 (+1), Tromsø 77.194 (+194), Bodø 52.853 (+50), Rana 26.073 (-19), Narvik 21.508 (-22) og Alta 21.129 (-15).

Andre kommuner i regionen

  • Lødingen 1.963 (-13),
  • Evenes 1.335 (+1),
  • Kvæfjord 2.796 (+7),
  • Tjeldsund 4.191 (-10),
  • Ibestad 1.280 (-9),
  • Gratangen 1.076 (+6),
  • Lavangen 976 (+6),
  • Salangen 2.073 (-14)
  • Senja 14.787 (+49)