Spørsmål 1 - legebåt i øyriket

Jeg lurer på hvor legebåt saken står nå , og hva har blitt gjort ? Nå har det vært behov for 4 ambulanse beredskap , på Kjøtta og Meløyvær , på 5 mnd .
en pasient fra Meløyvær måtte 2 ganger inn , hvor den ene gangen var med redningsskøyta fra andenes , den andre turen ble med et helikopter , begge turene var livstruende , 2 beredskap fra kjøtta ( meg ) en med den lille redningsskøyta og en tur med brannbåten .

Dette er bra livsfarlig , slik som Unn bare leker med oss veiløse øyene , som har bare plaster og oss selv å stole på . Det er ikke mye artig å følge med på værmeldingen , med klomp i magen , for en er engstelig for at noen blir syk , som en russisk rulett . Jeg syntes at dette går veldig sakte , det har allerede gått 1 år og snart 4 mnd siden vi mistet vår trygghet , så hvor lenge tør dere å vente ? og hva er deres planer i fremtiden . Har dere tenkt på at stjernøy kan gå som beredskap båt ? Er båten i byen når det går alarm , kan de ta med ambulanse folk , er den midt på havet , kan de stoppe på Bjarkøy , Grytøy eller Sandsøy , for å plukke opp lege eller hjemme sykepleier , alt stjernøy trenger , er båre , et forheng som trekkes for , en hjelpe koffert med utstyr og en hjerte starter .

Jeg selv er ikke så rar , men rar nok til å gruble . Jeg har sendt frier brev til miliardærer , om et evt et samarbeid med dere , med en klausul på at UNN aldri mer kan ta fra våres trygghet . Fikk svar fra Petter Stordalen , men fikk et svar at penge potten for veledning var dessverre brukt opp for i år , så nå venter jeg et svar fra Trond Mohn , blir det avslag der har vi jo Thon og Røkke . Så hvis du får en henvendelse fra en av dem , håper jeg at dere takker ja til tilbudet som de kommer med , jeg har erfart våres beredskaps tilbud , og den er langt på minus siden , så jeg håper at noe skjer , før det er for sent . Vi kan ikke prate mer , men vi må finne en løsning , og den må gjennomføres .


En annen ting , hvilken planer har brann vesenet , hvis det skulle bli brann her ute ? har de pumpe på båten og 4-500 meter med slange ? eller satser de på brannkummer ? sist gang det var brann her ute , tok det en god tid for at de fant kummen , og når de endelig fant den , var vann åpningen ødelagt . Hvis de satser på kommene , burde de være godt merket ( evt et kart ) hvor kommene ligger , et kart som også vi fastboende kan få , og de burde ha hatt service og sjekket om alt er ok , og er klar til bruk , dette gjelder kanskje Meløyvær også ?
Ettersom gravferdsloven er forandret , så er det kommunen som bestemmer over , nedleggelse , gjenåpne og lage nye kirkegårder , og kirkelige fellesråd har ingen mandat til å gjøre noe etter deres bestemmelser . Derfor lurer jeg på om dere kan se på saken ang kirkegården på kjøtta , med åpent sinn ,i formannskapet , uten innblanding fra den kirkelige fellesråd , for kirkegården blir ikke nedlagt før året 2029 , den er bare avvigslet .

Spørsmål 2 - kirkegården på Kjøtta

Selv som et lite samfunn , som Kjøtta ,er det ikke rett , at det store samfunnet bare kan forsyne seg med det vi har bygget opp og kjempet for , i alle fall ikke , når det ikke er noen penger å spare Denne kirkegården handler om tilhørighet,… respekt for de døde.. , pårørende og oss som medmenneske.

Alle vil ha en grav å gå til ,også vi. Kjøtta sogner til Grytøya , men for å stelle våres avdøde grav der , må vi ha hotell overnatting , pga manglende båt kommunikasjon . En hjelpe kirkegård som Harstad kirkelige fellesråd skulle legges ned uansett hva . Vi har tilbud oss masse hjelp gratis for å få til en begravelse her, også plenklipping , Av erfaring er vi veldig glad for denne lovendringen , hvor vi føler at hele nedleggelsen er basert på , totalt mangel på samarbeidsvilje og medmenneskelige følelser , og en løgn som resulterte med at en person ble nektet gravlagt her . Ja , vi tørr å kalle det hele , for en prinsippsak og makt misbruk .Tidligere Bjarkøy kommune fikk til et godt samarbeid , ang kirkegården på Meløyvær. Vi vil gjerne ,,likestilles med dem , for vi er begge avhengig av hurtigbåt , begge har behov for hjelpe kirkegård og vi tilhører nå begge Harstad kommune .

Etter en tilsendt e-post fra KA , som lyder »Etter Jeg har sett litt nærmere på lovverket, og jeg ser at fellesrådet, ikke er så suverent i dette spørsmålet som jeg trodde. I §4 av gravferdsloven står det: «Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet» Dermed kan kommunens syn på saken bli avgjørende her. KA er en interesseorganisasjon hvor kirkelige fellesråd er medlemmer, så det er vanskelig for meg» «å ta parti i en slik sak. På mer generell basis vil jeg derfor råde dere til å snakke med politikere i kommunen - få de med dere, ta kontakt med lokalavis/distriksradio el og prøv å få oppmerksomhet rundt spørsmålet. Jeg forstår at dette oppleves som en vanskelig sak for lokalsamfunnet ditt. Håper dere kan få en dialog med fellesråd og kommunen som kan ende i en løsning som ivaretar alle parter her best mulig. Med vennelig hilsen Bjarne Kjeldsen Rådgiver«.

Så derfor spør vi deg ordfører ! Vi har tidligere fått en slik uverdig saksbehandling av Harstad kirkelig fellesråd , både før og etter at den nye gravferdsloven kom i 2012.Men nå er det , dere som kan bestemme ,uten uttalerett fra menighetsråd etter § 4 tredje ledd .Ser dere nå en mulighet , til at vi endelig kan få vigslet kirkegården igjen og få til et godt samarbeid ? , slik at vi får en grav å gå til , for det er her vi føler tilhørighet og det er her hvor vi kan stelle våre avdødes grav og tenne lys , selv på julaften og romjula hvor hurtigbåten for øvrig er innstilt , og at vi endelig kan få fred , med å vite , at når vår tid kommer , kan vi få ligge her hvor vi hører hjemme …. og det er på kjøtta
Med vennlig hilsen fra Kjøtta vel

Spørsmål 3 - farlig skolevei i Øyriket

Fra
FAU ved Øyriket oppvekstsenter
ved Lene Nordahl
9420 LUNDENES

Til
Harstad kommune
c/o Postmottak
Postboks 1000
9479 HARSTAD

Dato: 19.02.2020

SPØRSMÅL TIL INNBYGGERNES SPØRRETIME TORSDAG 27. FEBRUAR 2020
Ved Øyriket oppvekstsenter har samtlige elever har gratis skolebuss på grunn av farlig skolevei. Dette har de det er mye trafikk på skoleveien, fartsgrensen varierer mellom 50 km/t og 80 km/t, og det er ikke fortau eller gangfelt langs veien. Selv om elevene har gratis skoleskyss på grunn av farlig skolevei, er ikke skoleveien deres trygg. Store deler av veien er uten gatelys, og det mangler busslommer, slik at elevene står rett på veien og venter på skolebussen. Grytøyveien og Toppsundveien er fylkesveier, men kommunen er ansvarlig for at elevene har trygg skolevei. Dermed er det Harstad kommune som må betale for skoleskyss til de elevene som har kortere skolevei enn 4 kilometer. Hva kan Harstad kommune gjøre for å få en trygg skolevei til elevene ved Øyriket oppvekstsenter?


Hilsen FAU ved Øyriket oppvekstsenter, ved Lene Nordahl

Resten av innkallingen finner du her