Planen er at han skal være med alle førskolebarn hjem for å sjekke brannsikkerheten og å opplyse om brannvern.

-Vi har allerede startet prosjektet, og resultatene lar ikke vente på seg, sier leder for forebyggende avdeling i Harstad, Torgeir Aagesen. Bjørnis har sammen med ungene avdekket flere røykvarslere som måtte byttes, i tillegg har mange hatt brannøvelse hjemme sammen med Bjørnis.

Prosjektet har sitt utspring i Trøndelag Brann og Redningstjeneste hvor de har hatt Bjørnis sammen med seg i noen år.

-Jeg snappet opp «Bjørnis»-konseptet via fagbladet vårt(Brannmannen) og tente på ideen. Det var ikke vanskelig å få grønt lys fra ledelsen til å kjøpe inn noen bamser til prosjektet.

Tanken bak er i tillegg til vårt førskoleungeprosjekt, å ha noen bamser liggende på brannbilen for å kunne gi til barn som er involvert i triste ting hvor også vi er involvert som for eksempel brann eller ulykker, sier Alf Jacob Salberg, eller Brannmann Alf som ungene kaller han, som er brannkonstabelen som drar fra barnehage til barnehage med «Bjørnis».


På bildet så står Torgeir Aagesen(leder beredskap) til venstre, Bjørnis i midten og Alf Jacob Salberg står til høyre.