Det kan søkes om overflytting til annen barnehage for barnehageåret 2018 / 2019. Barn som må ha overflytting fra familiebarnehage eller annen barnehage pga alder prioriteres.

Søknader behandles i møte den 20. februar.
Søknader som ikke kan imøtekommes vil bli behandlet på nytt i hovedopptak i april/mai.

Dersom du allerede har søkt overflytting, trenger du ikke søke på nytt.
Spørsmål om overflytting kan rettes til styrer i barnehagen.

Her er skjema for å søke overflytting.

Søknadsfrist 10.02.2018.