Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Det er satt av inntil 500.000 kroner til ordningen, og den gjelder kun for i 2024. 

Dette må du vite:

 • Støtten gjelder for kjøp og montering av luft til luft varmepumpe. 
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger i Harstad Kommune. Det kan for eksempel være enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet. 
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. Boenheten må være godkjent som bolig i Harstad Kommune.
 • Hvis du bor i borettslag eller sameie, bør du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder.
  Dette må gjøres før du søker om midler til Kommunen. 
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt. 
 • Varmepumpens plassering må være i tråd med retningslinjene som gjelder for støy.  

Hvem kan søke om støtte?

 • Eier av privat bolig i Harstad kommune kan søke om støtte. 

Forutsetninger:

 • Ved 1 årsinntekt i husstanden kan denne ikke overstige kr 450.000,-
 • Ved 2 årsinntekter i husstanden kan disse samlet ikke overstige kr 700.000,- 
 • Inntekt må dokumenteres med skattemelding for de 3 siste år. 

Hvor mye gir kommunene i støtte?

 • Støtten kan utgjøre inntil 75 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen oppad begrenset til kr. 25.000.
 • Søknadene behandles fortløpende og ordningen avsluttes når støttemidlene er disponert.
 • Støtten utbetales når dokumenterte utgifter er mottatt.
 • Du må kjøpe og få installert varmepumpe innen 31.desember 2024.
 • Hvis vi har mottatt informasjonen vi trenger, får du utbetalt støtten i løpet av tre uker fra du sendte inn dokumentasjonen.
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke er oppfylt, har kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake. 

Hva blir ikke støttet?

 • Harstad kommune gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft til vann varmepumper, væske til vann varmepumper, avtrekks-varmepumper eller andre typer.  
 • Det blir ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet. 
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Harstad kommune. 
 • Det gis ikke støtte til utleieboliger eller til leietakere i bolig.
 • Eventuelle følgekostnader knyttet til installasjon av varmepumper gis ikke støtte. (f.eks elektroarbeider som tilførsel/tilkobling, oppgradering el anlegg bygningsmessige tiltak etc)

Klikk her for mere informasjon:

Hva bør du tenke på før du kjøper varmepumpe? Sjekk dette før du kjøper – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no)

Informasjon om forhandlere fra Varmepumpeforeningen: NOVAPgodkjent forhandler – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no)

Hvordan søker du?

Fyll ut søknaden her. Husk du må laste opp skattemelding for de 3 siste årene.

Søknadskjema for støtte til varmepumpe