Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Lenke til søknadsportal finner du på https://www.harstad.kommune.no/soek-barnehageplass.440219.no.html For informasjon om barnehager i Harstad se: https://www.harstad.kommune.no/barnehager-i-harstad.479605.no.html