Ingen av de 50 hurtigtestene som ble tatt i dag var covid-19-positiv. Samlet er dette godt nytt - også for Bergsodden sykehjem. 

Lørdag 27. februar  fikk vi nemlig beskjed om at en av våre ansatte var smittet med covid-19. Den ansatte hadde hatt nærkontakt med 8 beboere og 3 ansatte på fløy B. Bogruppe Ervik har siden da, vært på tiltaksnivå 4, som i hovedsak innebærer strengere smittevernrutiner internt samt besøksforbud. 

Tester og karantene

Alle testene som ble tatt forrige helg, var negative. Vi har nå tatt nye prøver av alle beboerne på fløy B, og disse var også negative. Etter avtale med lokale smittevernmyndigheter vil karantenetiden vare til og med søndag 7. mars. Utviklingen i smittesituasjonen internt på sykehjemmet og lokalt vil avgjøre hvilket tiltaksnivå sykehjemmet vil være på over helga. 

Hva gjør vi nå

I perioden med nedstenging, har vi hatt fast personale på fløy B, som var mest berørt av smitteutbruddet. Vi har leid inn ekstra personale for å ivareta beboere på best mulig måte i denne perioden. Vi skal gjennomføre en evaluering sammen med de involverte ansatte neste uke, slik at vi kan lære av de erfaringene vi har gjort og forbedre våre rutiner der det eventuelt er nødvendig. 

God stemning

Ansatte og beboere har taklet karantenetiden på en beundringsverdig måte, og det har vært god stemning på fløyene. Det har også hjulpet på at kulturarbeider har arrangert underholdning utenfor vinduene våre. Blant annet har vi hatt konsert med dyktige hornister og vi har hatt «snøballkrig» der ansatte var frivillig «skyteskive».

Avlyser leirskoleopphold 

To 8.-klasser fra Seljestad skole skulle egentlig på leirskole på Grøtavær neste uke. Det er utsatt til senere på grunn av smittesituasjonen akkurat nå. Klassene vil få tilbud om leirskoleopphold senere i år.