Du finner veilederen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Her er hovedtrekkene i rettlederen:

 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner.
 • Sørg for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.
 • Økt bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig.
 • Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.
 • Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.
 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.
 • Begrens deling av mat og gjenstander.
 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat skal serveres porsjonsvis.
 • Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort.
 • Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.