Myndighetenes forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen gjelder ikke for slike oppstillingsplasser.

Risiko for smitte vurderes å være lav lokalt i vår region, forutsatt at besøkende overholder myndighetenes generelle hygieneråd, og råd om å holde avstand til andre.

Grunneier eller ansvarlig utleier oppfordres til å informere hver enkelt leietaker skriftlig om den enkeltes ansvar for å følge nasjonale råd og føringer:

 • Reiser som ikke er strengt nødvendige bør unngås.
 • Dersom du tilhører en risikogruppe bør du holde deg hjemme.
 • Har du luftveissymptomer skal du holde deg hjemme.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • Hold avstand på 1-2 meter til andre enn familien du bor sammen med.
 • Når dere er ute, bør det ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

I tillegg anbefales grunneiere/ utleier å iverksette følgende smitteforebyggende tiltak:

 • Dersom felles sanitære anlegg skal holdes åpne, må det besørges hyppig renhold og mulighet for håndvask/ hånddesinfeksjon.
 • Fellesarealer som grillhytter, gapahuker, badestamper o.l. skal holdes stengt
 • Eventuelle planlagte fellesaktiviteter skal avlyses.
 • Plakat med informasjon til besøkende bør henges opp på sentrale steder. Eksempelvis kan denne benyttes: https://www.fhi.no/contentassets/8d05b03f4b614e9e93b2ecdc317610fc/hygieneplakat-smitte.pdf