Korona tall sammenkomst

Etter en måned med mange smittede i Harstad, kan vi nå konkludere med at vi har slått ned smitteutbruddet som startet i oktober.

Derfor avvikler vi de lokale anbefalingene, bortsett fra en. Vi ber tilreisende som har vært i områder med stort smittetrykk å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst i Harstad.

Vi har sett økt importsmitte den siste måneden, og vi ber studenter, pendlere og andre som har oppholdt seg i områder med mye smitte om å være smart og teste seg før de tar del i hverdagslivet igjen i Harstad.

Vi ønsker ikke flere smitteutbrudd. Derfor anbefaler vi at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Det tar normalt et døgn fra testen tas til svar foreligger.

Dersom man har symptomer når man tester seg, skal man selvfølgelig være i karantene inntil prøvesvar foreligger. Vi vil forsterke dette budskapet når vi nærmer oss jul, slik at besøkende ikke bringer med seg smitte hjem til familie og venner.

Ellers ber vi folk huske de nasjonale tiltakene - og spesielt de som er vist i plansjen over.

Her er tiltakene og anbefalingene vi nå avslutter:

  • Alle må i størst mulig grad oppholde seg hjemme. Ved helt spesielle anledninger kan du invitere hjem maksimalt fem personer.
  • Anbefaling: Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Hjemmekontor bør vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges, nivå 2.
  • Anbefaling: Holde færre fysiske møter på jobben.
  • Anbefaler alle i serveringsbransjen å føre gjestelister manuelt eller digitalt.
  • Voksne og skoleelever over 12 år anbefales å bruke munnbind på buss eller annen kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
  • Videregående: Regjeringen ber kommuner som opplever høyt smittetrykk om å sette videregående skoler i rødt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. Vi har foreløpig ikke hatt noen involverte elever fra videregående skole i vårt aktuelle smitteutbrudd. Det vurderes at smitteutbruddet nå er i en mer oversiktlig fase. Lokal smittevernmyndighet anbefaler ikke at tiltaksnivået for videregående skoler i Harstad heves til rødt nivå. Dette vil kunne endres på kort varsel dersom situasjonen skulle endre seg. 
  • Anbefalinger om fritidsaktiviteter: Barn og ungdom under 20 år bør fortsatt kunne delta på fritidsaktiviteter. Dersom de deltar på flere fritidsaktiviteter, bør foreldrene gjøre en vurdering av om barnet/ungdommen skal begrense seg til bare en aktivitet. Dette for å begrense antall nærkontakter per uke. Voksne over 20 år bes være ekstra oppmerksomme på rådene i veileder for smittevern for idrett og særforbundenes egne veiledere.  

Se de siste oppdateringene her.