Nærkontakt enkel

Harstad kommune testet til sammen 33 nærkontakter mandag. 53 nærkontakter skal testes tirsdag. Alle disse holdes i karantene i ti dager fra sist kjente eksponeringstidspunkt. Til sammen skal 83 nærkontakter testes.  Dette tallet kan øke. (NB! Tallet nedjustert fra tidligere 92)

Smittesporing

Smittesporing foregår slik at vi kartlegger sammen med den smittede hvem som har vært nærmere enn to meter i mer enn et kvarter - inntil 48 timer før symptomer hos den smittede, eller har vært i direkte fysisk kontakt med den smittede.

Nærkontakter

Smittesporingsteamet kontakter alle kjente nærkontakter. Alle nærkontakter skal i ti dagers karantene fra sist kjente eksponeringstidspunkt. De tilbys også test i løpet av perioden. Dersom du ikke er kontaktet av smittesporingsteamet, er du mest sannsynlig ikke nærkontakt. Vet du imidlertid at du har vært i direkte fysisk kontakt, eller har vært nærmere enn to meter i mer enn et kvarter, ta kontakt med pandemitelefonen.

Nærkontakt til nærkontakt

Dersom du er nærkontakt til en annen nærkontakt – men ikke til den smittede, må du følge de basale smittevernrådene nøye og være ekstra varsom. Du kan gå på skole og jobb som normalt, med mindre din arbeidsgiver bestemmer noe annet. Blir du syk, hold deg hjemme og ta kontakt med pandemitelefonen.

Tett kontakt

Harstad kommune er i tett kontakt med FHI om det pågående smitteutbruddet. Kriseledelsen i kommunen er satt i beredskap, men foreløpig vurderes det slik at ingen flere tiltak må iverksettes. Det kan endre seg etter hvert som svarene på prøvene fra nærkontaktene kommer.