Nærkontakter 2021.png

Vi har nå 55 av Harstads innbyggere i isolasjon med covid-19. 315 personer er i nærkontakt-karantene. Vi er nå i smitteledd to og tre til utbruddet fra Verftet i romjula, der nærkontakter og noen nærkontakter til nærkontakter tester positivt. I løpet av få dager kan vi være i ledd fire. Erfaringen fra de siste smitteutbruddene er at det tar minst fire til seks uker før vi har kontroll på utbruddet. Vi ser også at smittede har i snitt 8,22 nærkontakter.

Presisering for de som er nærkontakter til nærkontakter
I helga ba vi nærkontakter til nærkontakter vurdere å være hjemme til nærkontakten fikk negativt prøvesvar. Vi får nå prøvesvarene raskere, og er tidsmessig kommet tettere på utbruddet. Derfor endrer vi rådet, slik at vi følger de nasjonale retningslinjene:

  • Nærkontakter til nærkontakter kan gå på jobb og leve som normalt innenfor de smittevernrådene som gjelder. De må følge smittevernrådene nøye og følge med på egen helse. Ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer.

Kommunal drift
Når det gjelder kommunal drift så er alle barnehager/skoler i drift i henhold til rødt tiltaksnivå. Det ser ut til å gå greit. Elevene på ungdomsskolen rullerer når de er på skolen. 2/3-deler er på ungdomsskolen hver dag, resten har hjemmeskole. Stort sett alle elevene på barneskolen er på skolen hver dag.

  • 2 kohorter i Holtet barnehage er i karantene
  • 1 kohort i Bygdestua barnehage er i karantene
  • 1 klasse på Hagebyen ungdomsskole er i karantene

Innen helse- og omsorg er det spesielt Stangnes Bo- og Rehabilitering som er rammet. 16 ansatte og 4 beboere er i karantene eller isolasjon. Det er innført testing hver 3. dag av alle ansatte og beboere, og beboere holdes på eget rom. Det brukes smittevernutstyr og arbeidstøy hele tiden mens ansatte er på jobb.

Vi har så langt ikke smitte på sykehjem eller omsorgsboliger.

Sama-anlegget har flere ansatte i isolasjon og karantene. Det påvirker vaktordningen, men har ikke store konsekvenser. Vi er veldig glade for at det ikke snør…

Koronahotell
Så langt er ikke det statlige koronahotellet tatt i bruk. Alle tilreisende til Harstad har så langt tatt i bruk egen bolig eller at arbeidsgiver har ordnet egnet bopel.  

Vaksine

Smittesituasjonen mandag formiddag

Vi har nå 55 av Harstads innbyggere i isolasjon med covid-19. 315 personer er i nærkontakt-karantene. Vi er nå i smitteledd to og tre til utbruddet fra Verftet i romjula, der nærkontakter og noen nærkontakter til nærkontakter tester positivt. I løpet av få dager kan vi være i ledd fire. Erfaringen fra de siste smitteutbruddene er at det tar minst fire til seks uker før vi har kontroll på utbruddet. Vi ser også at smittede har i snitt 8,22 nærkontakter.

Presisering for de som er nærkontakter til nærkontakter
I helga ba vi nærkontakter til nærkontakter vurdere å være hjemme til nærkontakten fikk negativt prøvesvar. Vi får nå prøvesvarene raskere, og er tidsmessig kommet tettere på utbruddet. Derfor endrer vi rådet, slik at vi følger de nasjonale retningslinjene:

  • Nærkontakter til nærkontakter kan gå på jobb og leve som normalt innenfor de smittevernrådene som gjelder. De må følge smittevernrådene nøye og følge med på egen helse. Ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer.

Kommunal drift
Når det gjelder kommunal drift så er alle barnehager/skoler i drift i henhold til rødt tiltaksnivå. Det ser ut til å gå greit. Elevene på ungdomsskolen rullerer når de er på skolen. 2/3-deler er på ungdomsskolen hver dag, resten har hjemmeskole. Stort sett alle elevene på barneskolen er på skolen hver dag.

  • 2 kohorter i Holtet barnehage er i karantene
  • 1 kohort i Bygdestua barnehage er i karantene
  • 1 klasse på Hagebyen ungdomsskole er i karantene

Innen helse- og omsorg er det spesielt Stangnes Bo- og Rehabilitering som er rammet. 16 ansatte og 4 beboere er i karantene eller isolasjon. Det er innført testing hver 3. dag av alle ansatte og beboere, og beboere holdes på eget rom. Det brukes smittevernutstyr og arbeidstøy hele tiden mens ansatte er på jobb.

Vi har så langt ikke smitte på sykehjem eller omsorgsboliger.

Sama-anlegget har flere ansatte i isolasjon og karantene. Det påvirker vaktordningen, men har ikke store konsekvenser. Vi er veldig glade for at det ikke snør…

Koronahotell
Så langt er ikke det statlige koronahotellet tatt i bruk. Alle tilreisende til Harstad har så langt tatt i bruk egen bolig eller at arbeidsgiver har ordnet egnet bopel.  

Vaksine
Denne uken får vi 11 glass med vaksine. I neste uke kommer 21 glass. Hvert glass gir 6-7 doser med vaksine.

Tiltak
Det vil i løpet av uka bli laget en ny lokal risikovurdering. Den vil danne grunnlag for fortsatt lokale tiltak.  Det kommer vi tilbake til mot slutten av uka.

Tiltak
Det vil i løpet av uka bli laget en ny lokal risikovurdering. Den vil danne grunnlag for fortsatt lokale tiltak.  Det kommer vi tilbake til mot slutten av uka.

Se de siste smittetallene her.