Når man oppdager et positivt tilfelle av covid-19 som har tilknytning til skolen eller barnehagen, kartlegger smittesporingsteamet nærkontakter. De nærkontaktene som er husstandsmedlemmer eller er tilsvarende nære (bestevenn, kjæreste) må i vanlig smittekarantene. Alle andre nærkontakter kan slippe karantene dersom de følger kommunens testregime. 

Kommunens testregime - hurtigtester i stedet for karantene

  • For barn i barnehage og barneskolealder skal det tas 2 tester. En test på dag 1 og en test på dag 3, 4 eller 5. 
  • For barn i ungdomsskolealder skal det tas tre tester; dag 1, 3 og 5.

Felles for barnehage, barne- og ungdomsskole

Test dag 1: Den første testen skal tas på Luftveisklinikken. Alle som har negativ test, kan møte opp på skole og i barnehage. De som får positiv test ivaretas av smittesporingsteamet.

I barnehage:

Alle som har negativ test på dag 1 kan møte i barnehagen samme dag. Det skal tas en ny test på dag 3, 4 eller 5 etter eksponeringen. Smittesporingsteamet anbefaler når neste test skal tas.  De foresatte som ønsker det, vil få tilbud om å ta en hjemmetest av sitt barn. Det vil bli gjennomført opplæring, delt ut test og skriftlig materiell ved oppmøte på Luftveisklinikken for test 1. De som ikke ønsker å gjøre dette selv kan ta test 2 på Luftveisklinikken.

På barneskole:

Alle som har en negativ test på dag 1 kan møte på skolen samme dag. Smittesporingsteamet anbefaler når neste test skal tas.  Dersom dette faller på en skoledag, testes elevene på skolen. Helsepersonell gjennomfører testingen. Elevene kan komme hver for seg eller to og to sammen inn til 2 testere som gjennomfører testen, og deretter returnerer elevene til klassen. Der det er behov for det stiller skolen med trygg voksenperson som er til stede under testingen. Elever med positiv test må ivaretas på stedet, i eget rom, til de kan hentes av foresatte. Elever med negativ test fortsetter skolehverdagen. 

Om bestemt dag faller på en helgedag/fridag skjer testingen på Luftveisklinikken.

Om noen foresatte ønsker å benytte hjemmetest, så får de anledning til det. De vil få opplæring og utlevering av test og informasjonsmateriell når dag 1 testen tas på Luftveisklinikken.

På ungdomsskole:

Alle som har en negativ test på dag 1 kan møte på skolen samme dag. Det skal tas en ny test på dag 3 og 5. Dersom dag 3 og/eller 5 faller på en skoledag, skjer testingen på skolen. Helsepersonell gjennomfører testingen. Elevene kan gå en og en eller to og to inn til 2 testere som gjennomfører testen, og deretter returnerer elevene til klassen. Elever med positiv test må ivaretas på stedet, i eget rom, til de kan hentes av foresatte. Elever med negativ test fortsetter skolehverdagen. Om dag 3 og/eller 5 havner på en helgedag/fridag skjer testingen på Luftveisklinikken. 

Om noen foresatte ønsker å benytte hjemmetest, så får de anledning til det. De vil få opplæring og utlevering av test og informasjonsmateriell når dag 1 testen tas på Luftveisklinikken.

Testing er frivillig

Det er frivillig for den enkelte elev/foresatt hvorvidt man ønsker å benytte seg av test i stedet for karantene. De som ikke ønsker test må gjennomføre karantene i 10 dager, med mulighet for å teste seg ut med negativ test på dag 7 etter eksponeringen.

Samtykke i Visma Flyt Skole for skoleelever

Foresatte kan samtykke til testing på skolen i Visma Flyt Skole. Samtykket heter Hurtigtesting  for covid-19 på skolen:

Der samtykke ikke foreligger, kan de foresatte benytte hjemmetest eller la eleven gjennomføre karantene.