Har du lyst på litt jobb i sommer? Da sender du inn interesseskjema til Harstad frivilligsentral på e-post: sabina@fvs-harstad.no innen 15.juni.2022


Harstad kommune og frivillighetssentralen åpner nå småjobbsentralen for 2022, der oppdragsgivere kan melde inn små jobber og oppdrag – og ungdom mellom 14 og 17 år kan melde seg som arbeidstaker. Småjobbsentralen vil formidle kontakten mellom oppdragsgivere og ungdom.

Dette tiltaket er en del av ungsatsingen til Harstad kommune, og administreres av frivillighetssentralen. 

Hva er småjobber?

Småjobber er korte arbeidsoppdrag som det ikke er naturlig at andre profesjonelle eller offentlige tar seg av. Typiske oppgaver vil være enkelt vedlikehold, reparasjoner, hagearbeid, handling, rydding og lignende. Småjobbsentralen er ikke arbeidsgiver, men en formidler. Ungdommene er heller ikke forsikret av Harstad Frivilligsentral. Vi stiller imidlertid krav til oppdragsgiver med hensyn til arbeidsforhold og sikkerhet.

Lønn

Oppdragene vil bli utført av ungdommer fra 14 til 17 år, og lønnes etter følgende minimumsbetaling:

  •  14 -15 år: kroner 110,- per time
  •  16-17 år: kroner 120,- per time

Ut over disse satsene blir oppdragsgiver og arbeidstaker enige om avlønning. Som småjobber kan du tjene inntil kr. 6.000 skattefritt pr. oppdragsgiver i året. Du kan lese mer om dette på www.skatteetaten.no

Til deg som har oppdrag

Småjobbsentralen er en arbeidsformidling, hvor vi hjelper deg med å finne ungdommer til ulike arbeidsoppdrag som du måtte ha behov for. Det må ikke være oppdrag som krever sertifikat eller annet som krever 18-års aldersgrense. Arbeidet må kunne utføres av ungdommer under 18 år på en forsvarlig måte. Arbeidet skal ikke kreve spesiell kompetanse.
Dette kan for eksempel være plenklipping, maling, hagearbeid, hundepass og andre ting du trenger hjelp til. Vi tar imot oppdrag og formidler kontakten videre til ungdom mellom 14 og 17 år som har meldt sin interesse for ulike oppdrag. Og alle unge kan melde seg som arbeidstakere.

Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende. 

Både bedrifter og private kan bestille oppdrag hos oss på tlf  770 65 890/ mob 94 15 35 29 eller e- post: sabina@fvs-harstad.no.

Vi trenger navn på oppdragsgiver, adresse og en kort beskrivelse av oppdraget. De ungdommene som får tildelt oppdraget vil ta direkte kontakt med deg for nærmere avtale om oppdraget.

Se info til arbeidsgivere

Til ungdom som vil ha småjobber

Du må være mellom 14 og 17 år for å melde deg som arbeidstaker på Småjobbsentralen.

Du er ikke garantert jobb hver dag, men som regel får alle prøve seg i sommer.

Vi tar imot oppdrag og formidler kontakten videre til ungdom mellom 14 og 17 år som har meldt sin interesse for ulike oppdrag. Og alle unge kan melde seg som arbeidstakere.

Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende. 

Alle som ønsker å være en småjobber kan melde seg til tjeneste. Ungdom under 18 år trenger foresattes samtykke. For å kunne melde deg på Småjobbsentralen som ungdom, må du ha med deg et signert påmeldingsskjema. Uten tillatelse fra foresatte, kan vi ikke formidle arbeid. Signerte skjema sendes til sabina@fvs-harstad.no

► Se info/regstrering  til ungdom/bekreftelse fra foreldre