Vi gjør dette fordi området er fullt.

Harstad kommune jobber med tilrettelegging for denne type deponering annet sted for innbyggerne på øyene. Vi kommer tilbake med ny løsning i løpet av våren.

Området vil bli ryddet og planert i løpet av mars, så deponeringen må opphøre umiddelbart.