Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte.

Begrensing av besøk og andre smitteverntiltak er innført for å redusere risiko for sykdom og død hos pasienter med økt risiko for alvorlige covid-19 forløp. Av hensyn til enkeltpasienter og i solidaritet med de utsatte pasientgruppene, samt pårørende, ansatte og befolkningen forøvrig, er det viktig med gode og effektive smitteverntiltak.

 

Besøksregler for sykehjem

Klikk her for å lese besøksregler for sykehjem i Harstad kommune. 

Retningslinjer for Kanebogen avlastningssenter

 • Som hovedregel, tillater vi ikke besøk av: 
  • Personer som har vært i utlandet siste 14 dager. Hvis den/de besøkende testes for Covid-19, skal de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
  • Personer som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet Covid-19.
  • Personer som er ilagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner knyttet til Covid-19.
 • Avtale om besøk må gjøres på forhånd, gjerne dagen før. Avtalen gjøres med den aktuelle avdelingen.
 • Alle besøkende må forholde seg til retningslinjene som skissert under. 
  Dersom det skjer hyppige brudd på retningslinjene, kan dette føre til innskrenking av besøk. 
 • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
 • Ved besøk til beboer med covid-19 vil særskilte smittevernhensyn måtte ivaretas. 
 • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
 • Det ønskes at alle besøkende fyller ut egenerklæring ved første besøk. Last ned egenerklæringen her.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
 • Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
  • Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
  • Det anbefales 1 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
  • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.
 • Etter hvert besøk, rengjøres berøringspunkter på pasientrommet (dørhåndtak, bordflate, lysbryter) med overflatedesinfeksjon og søppel fjernes.

Besøk i utearealer og utenfor institusjon: 

 • Besøk i institusjonens utearealer tillates. Besøk avtales i forkant.
 • Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll og besøkende må derfor melde sin ankomst i henhold til lokale avtaler. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.
 • Besøk utenfor institusjon, for eksempel i form av kjøretur, besøk hjemme etc.:
  Dette må avtales i forkant, og pårørende må sammen med personalet gjøre en vurdering i forhold til potensiell smitterisiko i forbindelse aktiviteten som planlegges. Vi anmoder om at risikoen må veies nøye opp mot grad av behov for en slik aktivitet. Vi anmoder pårørende om å ikke ta med pasienten på steder med mye folk, som kjøpesentre, kafeer o.l. på grunn av faren for smittespredning. Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende sørger for at dette overholdes. 

Besøk inne:

 • Vi tillater besøk. Besøk avtales i forkant.
 • Besøk foregår på pasientens rom. Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll og besøkende må derfor melde sin ankomst i henhold til lokale avtaler. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.
 • Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom pasientrommet og ytterdøren.
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. Toalett benyttes på rommet. 
 • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.
 • Dersom beboer har påvist covid-19, må særskilte smittevernhensyn ivaretas.
  • Besøk må skje direkte på beboers rom.
  • Besøkende må benytte beskyttelsesutstyr og vil få veiledning av personalet ved på-/avkledning. 
  • Alternative kontaktmetoder, som videomøte, bør vurderes som alternativ dersom det er mulig.

Retningslinjer for Helsehuset

Helsehuset og sykehjemmene er nå på trinn 1 i nivåinndelingen 

Når får du ikke komme på besøk?

 • Dersom du siste 10 dager har vært på reise til utlandet.
 • Dersom du er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan du i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Dersom du har luftveissymptomer eller er i karantene, skal du som hovedregel ikke komme på besøk.
 • Dersom du har vært på reise innenlands i områder med høy smitte, ber vi deg ta særlig hensyn de første 10 dager etter hjemkomst. Du bør i denne perioden redusere antall nærkontakter og holde minst 2 meters avstand til personer i risikogruppen. Vi anbefaler at du tester deg før hjemkomst, og ikke kommer på besøk før du har fått negativt prøvesvar. Hvis du er tilreisende og normalt bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk eller besøke andre der du tilbringer påsken.

Gjennomføring av besøket

 • Avtal besøk på forhånd slik at vi unngår at det kommer mange besøkende samtidig, da det kan føre til at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Vi ønsker at besøk avtales mellom klokken 14-15 og klokken 17-18.
 • Oppgi kontaktopplysninger i besøksprotokoll ved hovedinngang. Disse benyttes til smittesporingsformål og lagres i 10 dager. Dette er frivillig, men vi håper at flest mulig besøkende vil oppgi disse opplysningene, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom det oppdages smitte i etterkant av besøket.
 • Antall besøkende kan ikke være større enn at avtandsregler kan overholdes, og maksimalt 5 personer jmf. nasjonale tiltak
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte, øvrige besøkende og andre beboere enn den de besøker. 
 • Besøkende må overholde avstandsregler og bruke munnbind dersom de skal besøke en beboer som er uvaksinert. Dersom berøring finner sted, bør en forsøke å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Besøkende som er usikker på vaksinasjonsstatus for den de besøker, må undersøke dette med personalet.
 • Vaksinerte beboere (minst 1 uke etter dose 2/fullvaksinert) kan ha nærkontakt med inntil 2-3 uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Beboeren skal så langt det er mulig selv bestemme hvem det skal være.
 • Dersom både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Det vil si at de kan ha fysisk kontakt og trenger ikke holde avstand. Nærkontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste (beskrevet i punktet over).​
 • Besøk skal skje på beboerens rom.
 • Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater helseinstitusjonen. Dette gjelder også besøk utendørs.
 • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. Vi anmoder om at generelle råd for håndhygiene følges, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte ved overlevering av slike gjenstander.
 • Hvis besøkende har med mat, skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken på institusjonen.

Etter besøket

 • Beboer får hjelp til håndhygiene når besøkende forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Beboere på besøk utenfor sykehjem

Vaksinerte beboere (minst 1 uke etter dose 2/fullvaksinert) som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og evt. lokale smittevernråd.

Beboere som ikke er vaksinerte kan dra på kortere permisjoner som biltur og lignende. Dette må avtales i forkant med avdelingen, og pårørende må sammen med personalet gjøre en vurdering i forhold til potensiell smitterisiko i forbindelse med aktiviteten som planlegges. Dersom besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende sørger for at dette overholdes. 

 

Retningslinjer for boliger som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser

Knorrebakken boenheter, Bergseng bosenter, Olavsgården bosenter (med unntak av 1. etg), Bergsengveien 2 og 5, Stikkveien, Elveveien, Nerbotnveien, Fredlyveien 4 – 2. etg.

 • Ta gjerne kontakt med avdelingen i forkant for å avklare besøk, slik at du får viite om den du skal besøke er frisk og ikke har symptomer på covid-19.
 • Dersom du eller den du skal besøke har feber eller luftveissymptomer skal besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Vi ber om at antall besøkende pr bruker/beboer vurderes opp mot at alle kan overholde 1 meter avstand til hverandre.
 • Når du kommer på besøk, er det fint om du skriver deg inn i besøkslogg hos den enkelte bruker/beboer. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen dersom det i etterkant av besøket skulle vise seg at noen av partene er smittet med covid-19.
 • Besøkende skal, så langt det lar seg gjøre ikke oppholde seg i fellesarealer og unngå kontakt med andre brukere/beboere. 
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Det anbefales 1 meter avstand samt unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
 • Hold avstand på minimum 1 meter både fra den du besøker, samt evt. andre brukere/beboere og ansatte. Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hos særlig sårbare brukere/beboere, kan besøkende bli bedt om å benytte munnbind ved behov for nærkontakt under 2 meter.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar.
 • Host i papirhåndkle som kastes etter bruk eller alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes, men utfør håndhygiene før maten serveres og inntas.

Råd for besøk i omsorgsboliger

Omsorgsboliger tildeles personer som har ulike behov for oppfølging i det daglige. De betraktes likevel som private hjem. Beboerne her kan også være i en sårbar gruppe for smitte. Det er derfor behov for å komme med anbefalinger hva angår besøk- og smitteverntiltak, tilsvarende anbefalinger for andre hjemmeboende i risikogrupper.

Dersom en velger å besøke personer i risikogruppen anbefales:

 • Hvis mulig, ring på forhånd.  Ta kontakt med beboer/evt. avdelinga som er oppgitt på oppslaget ved inngangen, slik at du vet om personen du skal besøke er frisk.
 • Dersom den du skal besøke, eller du selv har feber eller luftveissymptomer bør besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Gå direkte til leiligheten du skal besøke. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Vi ber om at antall besøkende tilpasses slik at alle kan overholde 1 meters avstand til hverandre. 
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar. Alternativt kan Antibac brukes.
 • Host i et papirhåndkle som kastes etter bruk. Alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.