Harstad kommune har ingen spesielle tiltak ved sykehjem eller boliger utover de vanlige smittevernrådene. 

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte.  Av hensyn til enkeltpasienter og i solidaritet med de utsatte pasientgruppene, samt pårørende, ansatte og befolkningen for øvrig, er det viktig med gode og effektive smitteverntiltak.