Forhåndstemmer Harstad 2017

Til sammen var det i ved forrige stortingsvalg 13.365 godkjente stemmer. Hvor mange godkjente stemmer det blir i år, vet vi ikke før alle stemmene er talt opp. Siden stemmene denne gangen skal også skal telles manuelt, tar det litt lenger tid enn ved tidligere valg før resultatet er klart.

-Vi jobber så raskt vi kan med å få ut de endelige tallene, sier valgstyrets leder, Marianne Bremnes. Mandag ettermiddag var tellekorpset ferdig med forhåndsstemmene de viser følgende, sammenlignet med forrige stortingsvalg:

  

Parti      2017                      Forhånd 2013    Endelig 2013

Rødt:     1,7 %                     1,3%                     1,1 %

SV:         6,2 %                     4,3 %                     4,0 %

AP:         29,1 %                  33,1 %                  32,0 %

SP:         9,2 %                     4,0 %                     5,0 %

MPDG: 3,4 %                     2,3 %                     2,2 %

Krf:         1,8 %                     3,2 %                     3,2 %

Venstre: 2,4 %                  3,1 %                     3,9 %

Høyre:  23,0 %                 23,3 %                  23,1 %

Frp:        22,2 %                  24,3 %                  24,5 %

Andre:  1,1 %                    1,1 %                     1,1 %