Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte.

Begrensing av besøk og andre smitteverntiltak er innført for å redusere risiko for sykdom og død hos pasienter med økt risiko for alvorlige covid-19 forløp. Av hensyn til enkeltpasienter og i solidaritet med de utsatte pasientgruppene, samt pårørende, ansatte og befolkningen forøvrig, er det viktig med gode og effektive smitteverntiltak.

 

Besøksregler for sykehjem

Klikk her for å lese besøksregler for sykehjem i Harstad kommune. 

Retningslinjer for Kanebogen avlastningssenter

Ingen spesielle tiltak ved besøk.

Retningslinjer for Helsehuset

Besøkende til pasienter i helse- og omsorgstjenesten forholder seg til smittevernråd som til befolkningen ellers. God hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Bør ikke komme på besøk dersom en har infeksjonssymptomer eller er definert som nærkontakter. Personer som er i isolasjon, skal ikke besøke institusjonen.Se FHIs Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

Helsehuset oppfordrer fremdeles til besøkstider fra klokken 14- 15 og klokken 17- 18. Dette er for å unngå besøk i kjernetid for behandling og trening, samt under måltider. Ønskelig at besøk gjennomføres pasientens rom, og ikke i fellesarealer.

Råd for besøk i omsorgsboliger

Ingen spesielle tiltak ved besøk.