Campusplan_800_.jpg

Dette er en plan for campus, men også en plan for byen. Det blir et signalområde, snarere enn et signalbygg, sier rektor Anne Husebekk om planen for campusutviklingen for UiT Harstad.

– Dette er en plan for campus, men også en plan for byen, sier rektoren. 

UiT, Statsbygg, Samskipnaden og Harstad kommune står samlet bak planen. Arbeidet har omfattet planfaglige og bygningsmessige vurderinger av Campus Harstads utviklingsbehov, på kort og lang sikt.

Det er tre områder planen spesidelt tar for seg. Den skal:

  • løse UiT Harstads utvidelsesbehov på kort sikt 
  • kunne dekke behov for flere studentboliger nært til campus 
  • kunne dekke behov for viktige studentfunksjoner som treningsfasiliteter/studenthus/møteplasser.

Campus_Picture800.jpg

– Fra kommunens side er reguleringsplanen for Tordenskjoldsgate vedtatt og man kan gå rett på byggesak. For de øvrige delene av utbyggingsplanene skal vi bidra med å tilrettelegge på best mulig måte, sier rådmann Hugo Thode Hansen til Harstad Tidende. Han legger til at mange i Harstad-samfunnet har ventet på at effekten av fusjonen med UiT Tromsø skulle bli mer synlig.

- Disse planene levner liten tvil om at denne fusjonen har vært vellykket. Vi heier på disse planene og ser frem til at utbyggingene ferdigstilles, sier Hansen.

Dette er anbefalingene: 

- UiT løser sitt kortsiktige arealbehov i eksisterende bygningsmasse, og i et mulig tilbygg ved behov. 
- Behov for studentboliger og andre studentfunksjoner løses på deler av Havnegata 11 og på alternativ tomt i Tordenskioldsgate. 
- Ullageret (Havnegt 8) kan gjøres om til «maker space»/uformell lærings-/ sambruksarena. Kan også møte behov for studentfasiliteter eller fleksible/uformelle undervisningsareal. 
- Den eldre transformatorstasjonen har potensial for kafédrift, utleie til arrangementer, møteplass for studenter, ansatte og befolkning i Harstad for øvrig. 
- Deler av Havnegt. 11, som ikke disponeres til boliger, foreslås oppgradert til fleksibel bruk, inntil et evt byggebehov. 
- Tiltak i Svalbardparken, Havnepromenaden og tilgrensende gater vil være viktige bidrag for økt trivsel og brukerkvalitet på campus for studenter, ansatte og byens befolkning.

Les mer: 

UiTs sak om planen.

Dette skriver Harstad Tidende.

Her er planen i sin helhet (PDF).