Harstad kommune og utbyggerne av leilighetsprosjektene rundt Harstadhamn har gått sammen om å lage en sjønær park i området. Dette er en de av den store transformasjonen Harstad sentrum nå opplever – der slitne uteområder oppgraderes og gjøres om til parker, møtesteder og lekeområder.

Parken
Når alt av arbeid er ferdig i 2022, vil området fremstå med en ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Det skal settes opp benker og grill som fungerer som funksjonelle stoppesteder i byrommet. Småbåthavna beholdes, og den gamle krana bevares som et historisk element ved sjøen. Den eksisterende kaia skal rives og erstattes med ny fylling i sjøen.

Opplevelser og folkehelse
Som en del av parken ønsker Harstad kommune å knytte sammen Kunststien og Stien langs sjøen gjennom et kunstverk. Begge er viktig for folkehelse og opplevelser, og skal bygge oppunder Harstad som en inkluderende og spennende kultur- og opplevelsesby.

Atlantis
Etter en utlysning, valgte en bredt sammensatt jury ut kunstprosjektet «Atlantis» vinteren 2020. Kunstverket, av Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm, er en serie skulpturelle elementer inspirert av tradisjonelle havnemiljø, med gjenkjennelige former og materialer. Kunstverket tar i bruk gjenbruksmaterialer og materialer brukt til kaianlegg, påler, dekk og stein. Det er allerede inngått avtale om kjøp av kunstverket for 500.000 kroner. Dette er et eget prosjekt, finansiert i sin helhet av Harstad kommune, men vil bli en integrert del av parken.

Nabobekymringer
Naboer til parken har i etterkant uttrykt bekymring rundt kunstprosjektet, spesielt rundt estetikk, materialvalg, måseplage og prosessen. Kommunen har vært i dialog med naboene og kunstnerne, og har sett på mulige tilpasninger. Denne dialogen vil fortsette utover høsten. Kommer man ikke til enighet med naboene, vil kommunestyret avgjøre om kunstverket skal settes opp eller ikke. Parken skal stå ferdig i 2022.