Lørdag kveld ble kommunen kjent med at en av våre ansatte på Bergsodden sykehjem har testet positivt for covid-19. Den ansatte har den siste perioden arbeidet på en av fløyene på bogruppe Ervik, og derfor er hele bogruppen nå satt i tiltaksnivå 4 av 4, det strengeste nivået, i minst ti dager. 

Dette innebærer strenge smitteverntiltak og at det blir stengt for besøkende inntil vi vet mer om følgene av dette utbruddet. Tre ansatte og åtte beboere er i nærkontaktkarantene.

Resten av sykehjemmet er satt til tiltaksnivå 2, opp fra 1. Det er også de øvrige sykehjemmene i Harstad. Det betyr i all hovedsak besøkskontroll og strengere smittevernsrutiner for de ansatte. 

Hele Ervik bogruppe er på tiltaksnivå 4 av 4, det strengeste nivået, i minst ti dager, og de ansatte får mye skryt for hvordan de har taklet situasjonen. Foto: Trude Langvand MoeTester og karantene

Ansatte og beboere på Bergsodden som er nærkontakter, er testet både med hurtigtest og ordinær test. Alle hurtigtestene var negative og det samme var de ordinære testene. Beboerne er i karantene på rommene sine, og de ansatte som er nærkontakter er i ti dagers karantene. De blir testet på nytt torsdag denne uken. Pårørende til beboere på den berørte fløyen ble varslet i helgen. Pårørende på resten av bogruppen vil bli fortløpende kontaktet.
Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid, sier Baard B Haugen, enhetsleder for heldøgns omsorg. 

Vaksinering

Arbeidet med vaksinering av ansatte og beboere på sykehjemmet fortsetter. På den berørte bogruppen er 18 av 24 beboere fullvaksinerte. De beboere som ikke er vaksinerte, er enten  på korttidsopphold, ønsker ikke vaksine – eller skal ikke ha på grunn av helsemessige forhold.
- Så langt er fem ansatte på bogruppen vaksinerte, og vi håper å få flere doser til ansatte allerede neste uke, sier Haugen.

Fast personale

I henhold til planene for smitteutbrudd, er det iverksatt strenge smitteverntiltak.
- Blant annet har vi fast personale på den berørte fløyen hele døgnet, og leier inn ekstra personell for å ivareta beboerne best mulig. Vi gjenoppfrisker nå smittevernopplæringen som vi har øvd på tidligere for å sikre at alle er trygge på rutinene. Nå jobber vi også med å få på plass noen aktivitetstiltak inkludert utendørskonsert for beboerne som er i karantene, sier Haugen, og legger til at det er utarbeidet en konkret plan for utbruddet og de er i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter.

Berømme ansatte

- Vi vil berømme de ansatte på sykehjemmet, som har handlet raskt, fulgt utbruddsplanene og som har strukket seg langt i form av ekstravakter for å sikre forsvarlig bemanning i denne krevende perioden, sier Baard Brekke Haugen avslutningsvis.