Barnehagens særpreg

Barnehagen er tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barn som går i barnehagen kan ikke ha husdyr hjemme. Foreldre, personal og andre som besøker barnehagen kan ikke ha på seg parfyme, eller annet med sterk lukt.

Satsingsområde

Sosial kompetanse og bevegelse. Barnet i fokus.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

27 plasser fordelt på to avdelinger.
0 – 6 år

Enhet

Heggen barnehager