Status vaksinering.png
I våre tall over vaksinerte er det inkludert studenter og andre som ikke er folkeregistrert i Harstad kommune, men som oppholder seg her. Likeledes vil det være en del personer som står som folkeregistrert i Harstad, men som oppholder seg, og dermed er blitt vaksinert, i andre kommuner. Det vil derfor være litt usikkerhet forbundet med disse tallene.

Vi er i godt driv mot fullvaksinering av befolkningen. Som man ser av oversikten så ligger vi opp mot 80 % dekning på de aller fleste aldersgruppene, og noen godt over 90 %. Harstad s befolkning har vært dyktige på å støtte opp om vaksineringen. Vi har god tilgang på vaksiner. Vi har fått doser som er frosset ned og som i så måte ikke går til spille. Vi har til nå ikke opplevd at vi har måtte kastet vaksinedoser i forbindelse med vaksineringen. Vi har personell som jobber med å rekruttere innbyggere til vaksinering når enkelte ikke møter, eller har glemt av sin time.

Vi er godt i gang med aldersgruppen 16 – 17 år. Disse fikk første dose med Pfizer i all hovedsak den 03.09.21. Her har vi til nå en dekningsgrad på 78 %.

Vi legger opp til vaksinering av 12 – 15-åringer på ettermiddagen 20.09 og 21.09. Det er etter nasjonal anbefaling at vi vaksinerer ved vaksinasjonsstedet og ikke på skolene.

Vi vil i stor grad være ferdig med covid-19-vaksinering av størstedelen av befolkningen ved utgangen av september. Målsettingen er at Harstadhallen skal kunne brukes til idrettsformål igjen fra lørdag 02.10.

Vi er i gang med å planlegge vaksinering med influensavaksinen, som vi tror vil komme i uke 41 - og vi planlegger vaksinering i uke 45 eller 46.

Ved inngang i denne uken har vi til nå fullvaksinert 14 884 personer (inkl. vaksinert på UNN). 2689 personer er delvaksinert og venter på dose 2. Det er under 3000 personer som er uavklart/ikke vaksinert i aldersgruppen over 16 år.

Avslutningsvis vil jeg vil takke de ansatte som har stått på og fortsatt står på for å kunne gjennomføre vaksineringen så smidig som mulig. Det krever god planlegging og organisering. Dette har fungert hovedsak veldig godt takket være dedikerte ansatte som har gjort og gjør en fantastisk jobb.  

Hugo Thode Hansen
kommunedirektør