Oppstart onsdag 22.08

Grytøy oppvekstsenter: Alle elever møter kl. 10.30

Bergseng, Seljestad barneskole og Kanebogen skole: 1. trinn møter kl. 09.00. Øvrige trinn møter kl. 08.30.

Sørvik skole: 1. trinn starter 08.20 - 12.00. Øvrige trinn fra 08.20 - 14.05.

Seljestad ungdomsskole: Alle elever starter kl. 08.30 - 11.15

Medkila skole: 1. trinn starter kl. 08.45. Øvrige trinn starter kl. 08.30.

Harstad skole: 1. trinn starter kl. 09.00. Øvrige trinn starter kl. 08.30. Samtlige elever slutter kl. 11.00.

Stangnes 8-13: Alle elever starter kl. 08.30.

Oppstart 23.08:

Kila skole: 1. klasse starter kl. 09.00. Øvrige klasser starter kl. 08.30.

Oppstart mandag 27.08:

Hagebyen skole: Alle elever starter kl. 08.30.

Informasjon om elevskyss skoleåret 2012/13 er lagt på Harstad kommunes nettsider.