Skolerute 2018-2019 for Harstad voksenopplæring

Høst 2018    
August Skolestart 20.08
September    
Oktober Høstferie og studiedager  4.10,5.10, 15.10, 16.10
November    
Desember Siste skoledag før jul 20.12
     
Vår 2019    
Januar Skolestart 7.januar
Februar Kurs/ studiedager  
Mars Vinterferie 4.-8.mars
April
Påskeferie
15.-22.april
Mai Studiedag  
Juni Siste skoledag 21.juni

Deltakere i no 1,2,3 og 4 har praksis uavhengig av skoleruta.

Introkurs arrangeres i vinterferien, på løse dager og 24.-juni-5.juli.