2018/2019

HØST 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Skolestart mandag 20. august

10

September

 

20

Oktober

Høstferie torsdag 4. og fredag 5. oktober

21

November

Felles planleggingsdager 19. og 20. november (fridag for elevene)

20

Desember

Siste skoledag før jul torsdag 20. desember.

14

Antall dager høst 2018

85

VÅR 2019

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Førsteskoledag mandag 7. januar

19

Februar

 

20

Mars

Vinterferie mandag 4. mars t.o.m. fredag 8. mars

 

16

April

Påskeferie mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april

16

Mai

Arbeidernes dag 1. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag 30. mai

20

Juni

2. pinsedag 10. juni

Siste skoledag fredag 21. juni

14

Antall dager vår 2019

105

Antall dager hele skoleåret

190