Dette gjelder for foresatte med jobb innen styring og kriseledelse, forsvar, lov og orden, helse og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester og apotekene.

Elever på ungdomstrinnet vil få hjemmeundervisning via videomøtesystemet EasyMeeting. Det vil komme en egen informasjon fra skolen om dette. Elever på ungdomstrinnet skal hente elev-pc med ladekabel på skolen etter kl 1200 fredag. Det samme gjelder elevenes øvrige skolemateriell.

På barnetrinnet vil eget undervisningsopplegg være tilgjengelig via skolenes hjemmeside. I tillegg vil meldinger og beskjeder sendes til foresatte via SMS. Skolemateriell og undervisningsopplegg skal hentes ved den enkelte skole av foresatte/elever fredag etter kl 1200.

For hele grunnskolen vil det bli oppsatt kontakttid mellom lærere og elever hver dag i den perioden skolene er stengt.

Elever med særskilte behov vil få tilpasset opplegg. Dette kommuniseres direkte mellom den enkelte skole og foresatte.

Følg med på kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon.