1.august 2017 ble kapittel 9a i opplæringsloven endret. Den sier at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I den forbindelse har skolene i Harstad kommune tatt i bruk «Skolemiljøknappen». Knappen gjørde det mulig for elever/foresatte/andre å melde fra om mobbing/krenkende oppførsel eller om at skolemiljø som ikke oppleves trygt og godt.

 

Når du trykker på knappen kommer du til et skjema hvor du kan legge inn litt informasjon til skolen. Skjemaet ligger på en nettside som er kryptert og er derfor ikke noe som uvedkommende lett kan få tak i. Når du trykker på knappen får du opp følgende skjema:

skolemiljo_skjema.png

Framgangsmåte

Du velger hvilken skole det gjelder og hvilket trinn. Deretter kan du velge hvem du som melder inn saken er. Du må ikke legge inn din e-postadresse, men ditt mobilnummer er viktig. Når du sender inn skjemaet vil du motta en SMS med en kode som du må legge inn før meldingen sendes videre inn i systemet.

Du vil få en kvittering på SMS om at en sak er opprettet. Du får også en lenke til en informasjonsside som sier litt mer om saksgangen og elevens rettigheter. Dersom du oppga e-postadresse i skjemaet vil du også motta en e-post med kvittering på innmeldt sak, saksgang og elevens rettigheter.

Systemet sender automatisk en e-post til rektor på skolen om at det er meld inn en ny sak. Rektor logger seg inn i løsningen og får informasjon fra skjemaet over. Rektor vil da selv, eller be noen andre fra ledelsen, ta kontakt med deg på oppgitt mobilnummer. Da får du anledning til å gi mer informasjon om hva saken gjelder.