Lørdag fikk vi en positiv covid-19-test som gjør at en klasse på 25 elever ved niende trinn på Hagebyen skole blir tatt ut av ordinær skole, og får digital hjemmeundervisning i uka som kommer. Den aktuelle klassen og to ansatte er satt i karantene og skal holde seg hjemme til og med 16. januar kl 1315. De tilbys å teste seg, og skal testes hvis de får luftveissymptomer.

Nærkontakter

Ut fra smittevernhensyn mener den lokale smittevernmyndigheten at det er kun den aktuelle klassen som trenger å gå ut i karantene. Skolen har et godt opplegg for smittevern med utgangspunkt i nasjonale veiledere og egen beredskapsplan. Skolen har vært på rødt tiltaksnivå siden 4. januar, som er det strengeste nivået med begrenset kontakt mellom trinn og klasser. Det har også være hjemmeskole for niende trinn torsdag og fredag, som følge av tiltaksnivået. Det betyr at det har vært liten kontakt mellom klassene og trinnene den siste uka. Smittevernmyndigheten regner derfor sjansen for videresmitte på skolen som liten.

Smittesporingsteamet til Harstad kommune har vært i kontakt med de aktuelle foresatte til elevene i klassen som er definert som nærkontakter. Eventuelle andre som også blir definert som nærkontakter, får direkte beskjed fra smittesporingsteamet.

Andre avdelinger

I tillegg til skoleklassen, er også driften ved Sama-anlegget, som er kommunens avdeling for drift og vedlikehold, rammet av korona. Også avdelingen bo- og rehabilitering er rammet, der både ansatte og en bruker er i isolasjon eller karantene. Foreløpig har dette ikke hatt store driftsmessige konsekvenser, takket være stabilt vær og hjelp fra andre kommunale avdelinger.

Tre kohorter i barnehager ble tidligere denne uken satt i karantene.