Søknad om SFO-plass må gjøres i Visma Flyt Skole. Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO på skolen din.

SFO har tilbud fra kl 07.15 eller 07.30 til 16.30.

Planleggingsdager skoleåret 2021/2022:

  • 19. august 2021
  • 20. august 2021
  • 15. november 2021
  • 11. mars 2022
  • 16. mai 2022

Les mer om SFO her: Tjenestebeskrivelsen for SFO i Harstad kommune. 

Du kan også se på den enkelte skole sin hjemmeside.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling