Indre Østfold har en uavklart smittesituasjon. Harstad kommune innfører derfor testing og karantene til negativt svar for ansatte med pasientnært arbeid, som den siste tiden har vært på reise i Indre Østfold.

Det er strengere enn nasjonale retningslinjer - som bare gjelder alle som kommer fra utlandet. Vi får vurdere dette fortløpende, men det gjelder for uke 33 i denne omgang.