Visste du at det viktigste du kan gjøre for å unngå å falle og skade deg er å trene? Dette er spesielt viktig når man blir litt eldre. Harstad kommune har vært et trygt lokalsamfunn siden 1994. Et av innsatsområdene våre er eldresikkerhet, og i de eldre aldersgruppene er godt over 70% av skadene fallskader. 

For å lære bort enkle øvelser for bedre styrke og balanse og sette søkelyset på viktigheten av å trene, skal vi arrangere Verdens største seniortrening. Vi har søkt om en Guinness world record og den gamle recorden er på 252 deltagere. Vi har derfor satt oss som mål å ha minst 300 deltagere. Treningen passer for alle. Det settes opp gratis buss. NB! Påmelding buss til: Sabina.Eliassen@redcross.no ev. telefon: 77065890

Buss fra nordsiden:
Kl. 09.45. Kasfjord City (endestasjon)
Kl. 09.55 Ervik skole / barnehage

Kl. 10.05 Shell Bergseng
Kl. 10.15 Aktivitetssenter Sama 

Kl. 10.20 Bussholdeplass Harstad Sentrum
Ankomst Stangneshallen ca. Kl. 10.30

Buss fra sørsiden:
Kl. 09.45 Sandtorgholmen Hotell
Kl. 09.55 Busslomme v/Tjeldsund bru på Hinnøysiden
Kl. 10.05 YX Sørvik Busslomme

Kl. 10.20 Ruggevika busslomme via Kilbotn
Ankomst Stangneshallen ca. Kl. 10.30

Bussen er merket med "Seniortrening Stangneshallen". Den stopper også på busslommer som ikke er anvist for å ta på passasjerer langs ruten.

NB! Husk legitimasjon. 

Vi må bevise at vi har sjekket at alle er over 65 år

Kom og bli med!