I forbindelse med klassifisering og flomberegning av damanlegg i Harstad vil firmaet Geonord foreta bunnkartlegging av noen dammer denne uken. Det vil derfor være aktivitet ute på Musvannet, Grunnvannet, Harstadvannet, Kanebogdammen og Bergselvdammen.

Det benyttes båt på vannet, samt droneflyging rundt vannet. Registreringene skal benyttes i forbindelse med sikkerhetsarbeid på dammene.