Du kan bli varslet via SMS og talemeldinger ved uventet vannstans, veistenginger eller andre hendelser der det er behov for å varsle innbyggerne i et bestemt område. 

Dette er spesielt relevant nå som det er stor snøskredfare i regionen, og det er fare for at veier kan bli stengt. 

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon innenfor det området som hendelsen har funnet sted, eller vil finne sted. .

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) : http://cdm.ums.no 

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Det er bare å registrere seg på en adresse i det gjeldende området, så får du varsel når vi sender ut melding til dette området. 

Du kan lese mer om løsningen her.