Paseintjournal.jpg

Ved å logge deg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no kan du få enda bedre kunnskap om egen helse. Du har også tilgang til helsejournalen til de du har foreldreansvar for. 

Siden gir deg en oversikt over aktiviteter i kjernejournalen din. Du kan se hvem som har åpnet den, og om det er gjort registreringer eller endringer.

Det kan være verdt å merke seg at navnet på helsepersonell som har åpnet kjernejournalen din vises først etter én uke. Du kan også se når du selv har vært inne på din kjernejournal.

Hvis du ønsker det, kan du få oppsummering av oppslag tilsendt på e-post.

Logg inn her for å se din helsejournal. www.helsenorge.no