Det er SFO tilbud ved alle skolene i Harstad. Siden skoleåret 2008/ 2009 har tilbudet vært differensiert ved at foresatte har hatt mulighet til å velge mellom hel plass, delplass, eller enkeltdagsplass.

Det har vært praksis i Harstad kommune at daglig leder i SFO skal bruke en del av sin ledelsestid som en fast del av SFO sin turnus. Fagforbundet og Harstad kommune ble i juli 2010 enige om å avvikle gjeldende praksis. Felles forståelse av særavtalen, Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager, SFS 2201, pkt. 3.1.2. innebærer at SFO ledernes tid ikke skal inngå som en fastsatt del av turnusen. I den daglige praksis vil omfanget på rene ledelsesoppgaver variere. SFO leder sin disponible tid utover konkret ledelsestid brukes til annet arbeid i SFO ut fra situasjonsbehov.

Se her for start og fridager for SFO